Nhà xưởng.Thiết bị

Đối ứng 1 cách sâu rộng nhiều kiểu gia công và sơn

Xin mời xem qua video giới thiệu hoạt động của máy mới nhất được nhập về.

Cho đến nay bằng việc bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cùng với liên tục cập nhật các thiết bị hiện đại, công ty chúng tôi đã đạt được chất lượng cao ở cả trụ sở chính và tại Việt Nam

Trụ sở chính

▶▶▶ MORE

Nhà xưởng Việt Nam

▶▶▶ MORE