Hướng đến xây dựng hệ thống nhà máy thông minh

Cho đến nay, chúng tôi đã nỗ lực “kỹ thuật số hóa” quy trình sản xuất. Hầu hết các thiết bị máy móc tại Nhật Bản và Việt Nam đều là sản phẩm của công ty HOMAG và tất cả các thiết bị được kết nối với nhau bằng hệ thống mạng nội bộ. Về phía sản phẩm thì thông tin sẽ được hoàn thiện dữ liệu kỹ thuật số, sau đó sẽ chuyển những dữ liệu hoàn thiện đó đến máy gia công. Về phần con người thì “chỉ những thao tác mà con người mới làm được” thì mới tiến hành thao tác.

Bằng việc kỹ thuật số hóa các công đoạn sản xuất để vận dụng tối đa các tiềm năng của thiết bị, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực “kỹ thuật số hóa quy trình sản xuất” để đáp ứng các nhu cầu đa dạng hóa trong tương lai.

※ Công nghiệp 4.0 … Với cuộc cách mạng của ngành sản xuất dựa theo Iot, điều đó có nghĩa là số hóa và kết nối mạng của nơi sản xuất.

Hướng tới một nhà máy thông minh


Kinh doanh sản phẩm tại Việt Nam

Chúng tôi đã thành lập nhà máy ở Việt Nam từ năm 2009 và sản xuất vật liệu xây dựng nội thất cho thị trường nội địa tại Nhật Bản. Trong những năm gần đây, các khách sạn và cửa hàng đã được mở lần lượt kế tiếp tại Việt Nam và nhu cầu về các sản phẩm như vật liệu xây dựng, đồ nội thất và đồ đạc trong cửa hàng ngày càng tăng.

Ngoài ra, có rất nhiều nhu cầu từ người dùng cuối, và chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mà khách hàng muốn bất kể BtoB hay BtoC.

Hiện tại, chúng tôi bắt đầu kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất chủ yếu tại Thành phố Đà Nẵng và đã đạt được kết quả tốt. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch sẽ tăng thêm phạm vi khách hàng.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ tương tự tại Nhật Bản.

Bán hàng nội địa tại Việt nam

Kỷ lục giao hàng tại Việt Nam

Danh sách thiết bị đầu tư ở Việt Nam
https://www.pinterest.jp/hosovn2009/

Danh sách thiết bị đầu tư ở Việt Nam
https://www.facebook.com/hosogroup/


Nỗ lực mở rộng việc làm cho người khuyết tật

Chúng tôi không quan tâm đến người có khuyết tật hay có cùng quốc tịch hay không, bằng cách tạo ra môi trường mà mọi người đều có thể thuận tiện khi làm việc, chúng tôi muốn làm nhiều người có thể sử dụng trí tuệ và kinh nghiệm của mình được linh hoạt hơn trong công ty của chúng tôi.
Do đó, ngay cả khi có khuyết điểm về ngoại hình, nếu bạn là nhân viên năng động và xuất sắc, chúng tôi sẽ bổ nhiệm vào làm những công việc chung. Đã có 3 nhân viên từ cơ sở hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật (HOAO Co., Ltd.) được chuyển qua công ty Hoso Sangyou để làm việc (Tính đến tháng 2 năm 2018).
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm thêm nhiều việc làm cho người khuyết tật.
HOAO Corporation 【URL】http://www.hoao.jp

Nỗ lực mở rộng việc làm cho người khuyết tật

TOP