豊桑産業グループシンボルマーク

Biểu tượng của công ty Hoso Sangyou cũng như tập đoàn được thiết kế theo mô típ cây dâu tằm.
Vùng đất nơi mà công ty chúng tôi được thành lập, tỉnh Aichi, huyện Niwa thị trấn Fuso nơi đó ngành công nghiệp chính là công nghiệp trồng trọt trong lĩnh vực dâu tằm, do đó đã được gọi tên là Fuso.

Biểu tượng của công ty để thể hiện lòng biết ơn với quê hương, cũng như cây dâu tằm đơm hoa kết trái, dựa trên ý tưởng「đem đến hưng thịnh cho tất cả mọi người 」mà công ty được thành lập.

Triết lý kinh doanh・ Lời chào

MORE

Khái quát về doanh nghiệp

MORE

Bản đồ truy cập

MORE

SDGs

MORE

Nỗ lực trung hòa khí thải carbon

MORE

TOP