Công ty TNHH Hoso Sangyo đã đạt được chứng nhận “Sáng kiến ​​SBT” (Science Based Targets initiative)* vào tháng 11 năm 2022.

Công ty TNHH Hoso Sangyo Tuyên bố trung hòa carbon

Mục tiêu đã được chứng nhận

① Thúc đẩy giảm 42% phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1 và 2) vào năm 2030 so với năm 2021.
② Nỗ lực đo lường và giảm phát thải (Phạm vi 3)
※Mục tiêu được chứng nhận là mục tiêu cao nhất theo quy trình hiện tại và được chứng nhận ở mức 1,5°C.

・Giảm tác động môi trường.
・Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.
・Thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng điện sang năng lượng tái tạo.
・Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách cập nhật thiết bị và vận hành thiết bị mới
・Thiết lập mục tiêu phù hợp với Thỏa thuận chung Paris và công bố thông tin minh bạch

※SBT
SBT (sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học) là một sáng kiến chung của WWF (Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới), CDP (Dự án Tiết lộ Carbon trước đây), WRI (Viện Tài nguyên Thế giới) và Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Đây là tổ chức kiểm tra và chứng nhận liệu các mục tiêu giảm khí thải nhà kính có phù hợp với kiến thức khoa học nhằm đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris về “kiềm chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức dưới 2°C”.
▼SBT trang chủ
https://sciencebasedtargets.org/

TOP