SDGs là các doanh nghiệp hoạt động trên toàn cầu để tạo ra một thế giới tiếp tục phát triển trên quy mô toàn cầu, thay vì theo đuổi lợi ích của chính bản thân, công ty và đất nước mình.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là gì?

“Các mục tiêu phát triển bền vững”: “SDGs” là các mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc bao gồm 17 chỉ tiêu toàn cầu và 169 mục tiêu cụ thể.

Nỗ lực cụ thể

Từ 17 chỉ tiêu này, chúng tôi đã được Hiệp hội SDGs Nhật Bản chứng nhận sự nỗ lực của 3 doanh nghiệp cho 8 chỉ tiêu.
Sau đây là những nỗ lực của công ty liên quan đến SDGs.

1.Quảng bá DX tích cực thông qua số hóa sản xuất

Chủ động giới thiệu các thiết bị được kết nối kỹ thuật số, giảm gánh nặng cho người lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giảm thiểu sai sót.

  1. Giảm công việc vận chuyển và thao tác đầu vào bằng việc vận dụng hệ thống xử lý nguyên vật liệu
  2. Giảm thiểu tài nguyên giấy và cải thiện năng suất bằng cách tự động hóa các hoạt động và xử lý kỹ thuật số các thông tin sản xuất
  3. Sử dụng máy phun sơn tự động để cải thiện độ ổn định và chất lượng sản phẩm
  4. Giảm thiểu chất thải bằng cách tối ưu hóa vật liệu đóng gói

2.Góp phần phát triển kinh tế và nguồn nhân lực ở các khu vực và các nước đang phát triển.

Tập trung vào sự phát triển của nhân viên và chấp nhận thách thức từ những cách làm việc mới. Công ty cũng thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc bổ ích, nơi các nguồn nhân lực đa dạng đóng vai trò tích cực.

  1. Việc làm của nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển
  2. Việc làm cho người khuyết tật, tạo cơ hội việc làm bằng cách hỗ trợ tiếp tục công việc và đảm bảo thu nhập

3.Thiết lập môi trường làm việc an toàn và đảm bảo

Đảm bảo sức khỏe của tất cả nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo, cũng như tăng cường các quy chế và năng lực của nguồn nhân lực.

  1. Nỗ lực quản lý sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của nhân viên và cải thiện môi trường làm việc.
  2. Hỗ trợ hài hòa giữa công việc và cuộc sống của nhân viên.

TOP