Đối với công ty Hoso Sangyou, liên quan dến vấn đề xử lý thông tin có thể xác định các cá nhân cụ thể như khách hàng và đối tác kinh doanh liên quan đến kinh doanh (sau đây gọi là thông tin cá nhân), chúng tôi đã lập ra và nỗ lực bảo vệ quy định về 「Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân」dưới đây.

Liên quan đến thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng.

Liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân

  • Xác định và làm rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong giới hạn cho phép
  • Việc sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện bởi người có thẩm quyền theo nhiệm vụ cụ thể trong phạm vi mục đích sử dụng cần thiết cho nghiệp vụ.

Liên quan đến việc tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Ngoại trừ các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có được sự đồng ý của chính chủ.

  1. Trường hợp tiết lộ hoặc cung cấp đối với cá nhân không thể xác định được tình trạng (dữ liệu thống kê, v.v.)
  2. Trường hợp tiết lộ và cung cấp cho một doanh nghiệp gia công bên nhận hàng trong phạm vi hoạt động kinh doanh
  3. Khi kinh doanh được tiếp quản bởi sáp nhập, chia tách công ty, chuyển nhượng kinh doanh hoặc lý do khác
  4. Khi được yêu cầu bởi pháp luật, vv

Liên quan đến quản lý thông tin cá nhân

  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất thông tin cá nhân, giả mạo và rò rỉ.
  • Khi thuê ngoài xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như ký kết hợp đồng phù hợp bao gồm nội dung của các biện pháp quản lý an toàn với công ty gia công.
  • Chúng tôi sẽ thiết lập và thực hiện các quy tắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và liên tục cải thiện chúng.

Về tiết lộ, chỉnh sửa và đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân

Khi có yêu cầu như tiết lộ, chỉnh sửa hoặc đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ đối ứng sau khi xác nhận có phải chính chủ hay không.

Tuân thủ luật pháp và các quy định

Chúng tôi sẽ liên tục xem xét và cải thiện nội dung của chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này trong khi tuân thủ luật pháp và các quy định và các quy tắc khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.


Liên hệ về chính sách bảo mật

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Hoso Sangyou
Mã bưu điện 509-0146 Tỉnh Gifu Thành phố Kakamigahara Thị trấn Unuma Mitsuike khu phố 6 khu dân cư 424-1
ĐT: 058-384-4905 FAX: 058-384-4908

TOP