Trung tâm CAD Huế

HUE

Trung tâm xử lí dữ liệu CAD ở Huế

Tại chi nhánh Huế tại Việt Nam, chúng tôi có nguồn nhân lực xuất sắc, đảm nhiệm mọi việc từ báo giá đến xử lý đơn hàng và chuyển đổi thông tin nhận từ khách hàng thành dữ liệu cần thiết cho sản xuất.
Việc số hóa cần thiết của quy trình sản xuất diễn ra ở đây. Chúng tôi có sẵn một hệ thống để cung cấp chất lượng ổn định, giá cả ổn định và ngày giao hàng ổn định phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Môi trường làm việc