MATERIALITY 03
Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt

Chúng tôi đã thiết lập các chính sách sau cho các hoạt động kinh doanh của mình và sẽ tích cực thực hiện các chính sách này trong quản lý linh hoạt

Phương châm hoạt động
• Tôn trọng nhân quyền của nhân viên và tạo môi trường làm việc tốt
• Cải thiện tỷ lệ lao động nữ (nhân viên và quản lý)
• Đẩy mạnh việc làm cho người nước ngoài
• Đẩy mạnh việc làm cho người khuyết tật và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ làm việc độc lập của họ
• Đẩy mạnh việc làm cho người lớn tuổi
• Bãi bỏ chế độ nghỉ hưu
KPI・SDGsXây dựng hệ thống nhân sự không phân biệt giới tính, quốc tịch, chủng tộc… vào năm 2030
• Tỷ lệ lao động nữ đến năm 2030: 40% (36% vào năm 2021)
• Số lượng nhân viên nước ngoài tại Nhật Bản đến năm 2030: 60 (39 vào năm 2021)
• Số lượng nhân viên khuyết tật đến năm 2030: 46 (41 vào năm 2021)

HOAO (doanh nghiệp hỗ trợ việc làm liên tục loại A)

Chúng tôi không quan tâm đến người có khuyết tật hay có cùng quốc tịch hay không, bằng cách tạo ra môi trường mà mọi người đều có thể thuận tiện khi làm việc, chúng tôi muốn làm nhiều người có thể sử dụng trí tuệ và kinh nghiệm của mình được linh hoạt hơn trong công ty của chúng tôi.

6/2014 HOAO được thành lập với tư cách là doanh nghiệp hỗ trợ việc làm liên tục loại A. Chủ yếu thực hiện kiểm tra và đóng gói các sản phẩm gỗ như quầy bếp, các công việc nhẹ như đóng gói vật liệu đi kèm và gấp tài liệu xây dựng cũng như các công việc trên máy tính như CAD và tạo tài liệu.

▼ Trang chủ HOAO
http://www.hoao.jp