Trụ sở chính ở Kakamigahara

KAKAMIGAHARA

Trụ sở chính ở Kakamigahara

Nhà máy ở trụ sở chính Kakamigahara đặt mục tiêu hướng đến 「công ty có bước đi tiên phong trong ngành chế biến gỗ」, thay đổi hình ảnh ”Chế biến gỗ = lao động chân tay” thông qua việc cải tiến chuyển đổi số. Đặc điểm chính của nhà máy chính là tự động hóa quy trình sản xuất. Bằng cách liên kết các máy gia công hiện đại do HOMAG sản xuất với nhau, chúng tôi đang hoạt động với mục tiêu sản xuất hoàn toàn tự động.

Danh sách các trang thiết bị

Kho tự động
Máy cắt thô
Máy phun sơn tự động
Máy gia công trục đứng
Máy tách phôi CNC
Máy gia công CNC 5 trục
Máy đọc mã QR
Máy dán cạnh
Máy đục lỗ đóng chốt
Máy ép khung
Máy chà nhám
Máy cắt bìa cứng
Máy gia công kết nối CNC
Máy dán cạnh 5 trục CNC
SAWTEQ B-320 FLEXTEQ/HPL320 FLEX TEQ

※Vuốt bảng trên theo chiều ngang.

Tên thiết bị Nhà sản xuất Xưởng Mã hàng Kích thước gia công Số lượng
Máy CNC HOMAG HOMAG VENTURE316L 1300×4200 1 máy
HOMAG OPTIMAT BOF211 1850X3700 1 máy
WEEKE OPTIMAT Venture3M 1300X3200 2 máy
WEEKE OPTIMAT Venture3XL 1300X5000 1 máy
HOMAG CENTATEQ N-700
BHP VANTAGE512
1550X3700 1 máy
HOMAG DRILLTEQ V-200
OPTIMAT BHX055+NACHI ROBOT ARM
850X3050 1 máy
HOMAG DRILLTEQ V-200
OPTIMAT BHX055
850X3050 1 máy
HOMAG CENTATEQ E-310 BMG310/60/16/F/V/AF 1520X6000 1 máy
Máy cắt thô HOLZMA OPTIMAT HPP230/32/32 3200X3200 1 máy
HOLZMA OPTIMAT HPP350/36/36 3600X3600 1 máy
HOMAG SAWTEQ B-300
HPP300/43/43
4300X4300 1 máy
HOMAG SAWTEQ B-320
FLEXTEQ/HPL320 FLEX TEQ
2800X2800 1 máy
Kho tự động HOMAG TLF411/24/10/+
HFE200/43/22
4300X2200 1 máy
Máy dán cạnh HOMAG EDGETEQ S-500
AMBISION2470+LOOPTEQ
O-300
1 máy
BRANDT OPTIMAT KDF430C 1 máy
Máy phun sơn tự động Venjakob VEN SPRAY SMART 1300X5000 1 máy
Máy bào mặt HOMAG SWT345/RRQH W1350mm 1 máy
Máy ép góc HOMAG CABTEQ T-200
MDE120/25/08
2500X800X1320 1 máy
Máy khoan lỗ/ máy đục lỗ HOMAG OPTIMAT ABD050 1 máy
HOMAG DRILLTEQ D-510 OPTIMAT ABD210/25/B/D/F 598X2580 1 máy
Máy cắt bìa HOMAG PAQTEQ C-250 /VKS250 W500~W1600 1 máy
Máy ép nguội STI 1300X3200 1 máy
Phòng sơn W4000 6 máy